Synimi

Firmë profesionale që bashkon kualifikimin dhe përvojën perëndimore dhe personelin vendor për plotësimin e nevojave afariste të tregut kosovar për njohuri profesionale.
Kosova ka hyrë në një etapë të re, e që është zhvillimi i ekonomisë së tregut të botës së zhvilluar. AAT Consulting si firmë profesionale, do të kontribuoj në këtë ambient dinamik të biznesit me ofrimin e shërbimeve profesionale për ndërmarrjet biznesore dhe institucionet tjera në Kosovë.

Shërbimet tona janë lidhje përmes së cilës qarkullojnë dituritë dhe përvojat në mes të ndërmarrjeve lokale dhe biznesit ndërkombëtar, gjë që bashkon partneritet të dyanshëm. Cilësia e shërbimeve tona të arritura deri më sot është e mishëruar në kualifikimet më të larta te themeluesve te kompanisë, si dhe në përvojën më të mirë praktike, të fituar nga personeli i firmës sonë. Ne e përmbushim atë që partnerët tanë të biznesit e kërkojnë prej nesh.

AAT Consulting ofron klientëve të vet cilësi shumë të lartë të shërbimeve profesionale. Veprimtaria e jonë kryesore është ofrimi i shërbimeve të Auditimit, Kontabilitetit, Shërbime Financiare, Shërbime Taksash, Konsultime dhe Shërbime te Korporatave. Përveç këtyre shërbimeve AAT Consulting ofron shërbime tjera profesionale sipas kërkesës se klientëve tanë.

EssayBox is a popular college writing service. EssayBox is a service that specialises in writing different types of documents, such as essays, movie and book reviews and term papers. They also write studies papers, research paper, proposal papers, thesis documents, thesis paper and thesis writing. They’ll help you decide on the appropriate topic and the deadline for your paper and will be able do essay writing service it before the deadline. The company will also be able to meet deadlines that are strict. It is possible to place an order with EssayBox anytime all week long.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *