Sherbime e korporatave


Në shërbimet e korporatave AAT Consulting përfshin një mori shërbimesh te cilat nuk mbulohen në linjat tjera të shërbimeve
-Përgatitje të planeve të biznesit
-Përgatitje të planeve investive për biznese të huaja dhe vendore
-Përgatitja e kërkesave për kredi tek bankat dhe institucionet tjera financiare
-Përgatitje të planeve furnizuese të konsumatorëve
-Përgatitje të planit të marketingut
-Vlerësimin e mundësive investive
-Vlerësime të tregut
-Këshilla për reklamim
-Vlerësim dhe përcaktim të çmimeve të tregut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *