Per ne

AAT Consulting është themeluar në 2005 ka një histori të ndritur në shërbimet që i ofron, me personel profesional dhe të kualifikuar ofron përzgjedhje të gjerë të shërbimeve për bizneset në Kosovë.

AAT Consulting tani me tepër se tre vjet ofron shërbime në më shume se 30 klientë.
Klientët e AAT Consulting janë të ndryshëm prej Kompanive të Huaja si: VBH Kosova përfaqësia e VBH Holding Gjermani, Klima Petek përfaqësia në Kosove përfaqësia e Klima Petek Slloveni, Norvegian PX Kosove etj.

Kompani Vendore: NNP Ndërtimi, NNP Euro ING, NTSH Trans Cargo Team, NTP FASY etj.
AAT Consulting në bashkëpunim me patnerin CODE-X ofron shërbime të auditimit në lëmin e IT-së si dhe përzgjedhje të ndryshme të programeve të kontabilitetit, ndërtimit dhe disajnimin e ueb faqeve dhe shërbimeve tjera të IT-s.

While it might seem like it’s a good idea to obtain help online for custom writing, be aware of scams. Third-party service providers can result in low-quality and copied content that can hinder your ability to research. Beware of websites offering assistance with writing your custom essay online. Although many of them require upfront payments but they offer poor quality content. Furthermore, many websites run by non-native https://www.fingerlakes1.com/2022/05/17/the-8-best-essay-writing-service-providers/ English users who have no control over the English language.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *