Per ne


AAT Consulting është themeluar në 2005 ka një histori të ndritur në shërbimet që i ofron, me personel profesional dhe të kualifikuar ofron përzgjedhje të gjerë të shërbimeve për bizneset në Kosovë.

AAT Consulting tani me tepër se tre vjet ofron shërbime në më shume se 30 klientë.
Klientët e AAT Consulting janë të ndryshëm prej Kompanive të Huaja si: VBH Kosova përfaqësia e VBH Holding Gjermani, Klima Petek përfaqësia në Kosove përfaqësia e Klima Petek Slloveni, Norvegian PX Kosove etj.

Kompani Vendore: NNP Ndërtimi, NNP Euro ING, NTSH Trans Cargo Team, NTP FASY etj.
AAT Consulting në bashkëpunim me patnerin CODE-X ofron shërbime të auditimit në lëmin e IT-së si dhe përzgjedhje të ndryshme të programeve të kontabilitetit, ndërtimit dhe disajnimin e ueb faqeve dhe shërbimeve tjera të IT-s.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *