Konsultime


AAT Consulting ka pozitë të mirë për ofrimin e shërbimeve të konsultimit në tregun e Kosovës si për kompanitë vendore dhe kompanit e huaja. AAT Consulting ka personel të kualifikuar për fushën e konsultimeve duke marr parasysh përvojën në ekonomit e zhvilluara perëndimore.
AAT Consulting është gjithnjë i gatshëm të ofroj zgjidhje për menaxhmentin që biznesi të jetë fitimprurës. Neve e shfrytëzojmë përvojën tonë për zhvillimin e biznesit tuaj.
Shërbimet e konsultimit përfshijnë këto fusha dhe tjera:

Zhvillim e Sistemeve:

Dizajn, zhvillim dhe vënien në përdorim :
– të Sistemeve të kontabilitetit
– të Sistemeve informative të menaxhmentit
– të Sistemeve të integruara të kontabilitetit financiar të menaxhmentit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *