Konsultime

AAT Consulting ka pozitë të mirë për ofrimin e shërbimeve të konsultimit në tregun e Kosovës si për kompanitë vendore dhe kompanit e huaja. AAT Consulting ka personel të kualifikuar për fushën e konsultimeve duke marr parasysh përvojën në ekonomit e zhvilluara perëndimore.
AAT Consulting është gjithnjë i gatshëm të ofroj zgjidhje për menaxhmentin që biznesi të jetë fitimprurës. Neve e shfrytëzojmë përvojën tonë për zhvillimin e biznesit tuaj.
Shërbimet e konsultimit përfshijnë këto fusha dhe tjera:

Zhvillim e Sistemeve:

Dizajn, zhvillim dhe vënien në përdorim :
– të Sistemeve të kontabilitetit
– të Sistemeve informative të menaxhmentit
– të Sistemeve të integruara të kontabilitetit financiar të menaxhmentit

A title generator for essays can help you if you have problems with your academic writing. You can use these tools for help in creating ideas for topics and to create diverse https://us.grademiners.com/essay-title-generator titles to suit different kinds of essays. Generators employ keywords to give you a wide variety of choices.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *