Sherbime Taksash

AAT Consulting është partner prijës në tregun Kosovar për shërbime taksash të cilat mbulojnë këto shërbime:
Këshillime taksash
Rregullimi i tatimeve në fund periudhave/viteve
Rishikimin e mundësive të zvogëlimit të detyrimeve të taksave për fund vitet si dhe
Përfaqësimi i klientëve tanë pranë Administratës Tatimore.
Projekte kontestuese ndërmjet Administratës Tatimore dhe klientëve